L.I.F.E. System - intro

Enkelt uttryckt kan man säga att L.I.F.E system (Living Information Forms Energy) är ett databaserat instrument som mäter och registrerar obalanser i kroppen. Dessa kan vara tidiga tecken på sjukdom, innan man känner några symptom. Instrumentet kan dessutom korrigera dessa obalanser vilket kan leda till att sjukdom aldrig uppstår. Har det uppstått symptom, kan instrumentet lindra och ge ett ökat välbefinnande.

Systemet är ett elektro-medicinskt system som mäter kroppens elektriska aktivitet samt läser av frekvenserna i kroppen och sänder ut kontrollerade specifika frekvenser och frekvenspaket mellan 0,5Hz och 250KHz.